คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดทำแผนโดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง"

วันที่ 26 สิงหาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำแผนโดยเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง: Person Center Planning (PCP)” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรวยอารี โดยคุณ Natalie Pigar ที่ปรึกษาด้านการศึกษา Perkins International ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.