คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะที่ปรึกษาจาก Perkins School for the Blind ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566


คณะที่ปรึกษาจาก Perkins School for the Blind ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะที่ปรึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด Perkins School for the Blind ประกอบไปด้วย คุณ Ami Tango-Limketkai ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Perkins International คุณ Paige Klotzman ผู้จัดการหลักสูตร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Perkins International, และ คุณ Natalie Pigar ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ Perkins International ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินการตามแผนในระหว่างการดำเนินโครงการปฏิรูปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอน การสัมพาษณ์กลุ่มทั้งกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งผลการประเมินการดำเนินการตามแผนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นไปในทิศทางบวก

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.