คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตการกุศล "สายใยดุจสายฝน"

วันที่ 9 กันยายน 2566


คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วมขับร้องเพลงในคอนเสิร์ตการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 18 คน ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้และเพลงวิหกเหินลม ในคอนเสิร์ตการกุศล “สายใยดุจสายฝน” จัดโดย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับอาจารย์ดนู ฮันตระกูล และวงไหมไทย ออร์เคสตรา ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีของครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมด้วยนักร้องศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้แก่ อธิศรี สงเคราะห์ สุวิทย์ อินทรนุกูลกิจ พัทธนันท์ อรุณวิจิตรสกุล และ พัชรีวรรณ จินาเพศ และศิลปินรับเชิญ กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ป๊อด-ธนชัย อุชชิน, ปาน ธนพร แวกประยูร, สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ คิมิโกะ-มัชฌิมา มีบำรุง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.