คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 กันยายน 2566


คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรนันท์ ลิ้มประเสริฐ, นางสาวไพลิน เลิศจิตอารี, นางสาวสุกัญญา กุลบุญ และนางสาวสุภาพร สุวรรณเมฆ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมมาขยายผลให้กับคณะครูต่อไป

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.