คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันที่ 24 กันยายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ห้องประชุมรวยอารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตระหนักถึงคุณค่าของพระรัตนตรัย รวมถึงเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความพร้อมเพียง และฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยเป็นการแข่งขันของนักเรียนตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ทั้งนี้เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.