คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ผู้แทนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับภาคพื้นเอเชียตะวันออก (2023 ICEVI-East Asia Regional Conference)

วันที่ 30 กันยายน 2566


ผู้แทนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับภาคพื้นเอเชียตะวันออก (2023 ICEVI-East Asia Regional Conference)

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วย นางศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรม IL นางสาวณิชาภา เอกธนาพิศาล ครู และนายพิสิฐ พฤกษ์สถาพร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิจัย เป็นผู้แทนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออก ประจำปี 2023 (2023 ICEVI East Asia Regional Conference) ภายใต้แนวคิด การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น จัดโดย International Council for Education of People with Visual Impairment ณ โรงแรม Hotel Royal Ambarrukmo เมืองยอคยาการ์ตา สาธารณะรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็นการประชุมที่มีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย กรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน การดูแลช่วยเหลือ การจ้างงาน และการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการจัดบริการให้กับคนพิการทางการเห็นจากประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และไทย

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.