คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวีดิทัศน์หัวข้อ "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21"

วันที่ 30 กันยายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวีดิทัศน์หัวข้อ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวีดิทัศน์ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นางสาวจุฑามาศ พุทธรัตน์ ชื่อผลงาน News Report Natural Disaster

2. นางสาวฐานิตา มณีพงษ์ ชื่อผลงาน การใช้เบรลล์เลอร์ไฟฟ้าในการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน อักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาและพิการอื่นร่วมด้วย

3. นางสาวกชพร บุพโกสุม ชื่อผลงาน การทำไข่เค็มใบชะพลูเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

4. นางสาวณิชาภา เอกธนาพิศาล ชื่อผลงาน การใช้ไม้เท้าขาวเดินข้ามถนนโดยไม่มีผู้นำทาง

5. นางสาวณัชชา ชื่นชัยกิจ ชื่อผลงาน การร้อยสร้อยข้อมือเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสู่อาชีพ

6. นางสาวนนทิยา ปาสาเน ชื่อผลงาน การเขียนตามจินตนาการ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.