คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 กันยายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย” โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ เรียงร้อยถ้อยถิ่น, ลิ้มชิมรส, ดนตรีไทยไปสู่สากล และStylist ถิ่นฐาน 4 ภาค โดยกิจกรรมต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมถึงให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกต่อหน้าชุมชน นอกจากนี้ผู้เรียนได้มีความสนุกสนาน และมีความสุขในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.