คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบสิ่งของสนับสนุนให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในงานกาชาด ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบสิ่งของสนับสนุนให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในงานกาชาด ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ นางสาวนิชนิชา จันทรมหา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้แทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มอบสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสารถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง ซอสฝาเขียว 12 ขวด ซีอิ้วขาว 72 ขวด น้ำปลา 24 ขวด พร้อมเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในงานกาชาด ประจำปี 2566 "รวมน้ำใจ สานสายใยช่วยกาชาด ปี 66" ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.