คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงชุด “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” สำหรับงานวันคนพิการครั้งที่ 54

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงชุด “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” สำหรับงานวันคนพิการครั้งที่ 54

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในฐานะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับนางสาวอุศมา เทศแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีงานวันคนพิการครั้งที่ 54 และคณะครูผู้ควบคุมการแสดงและนักเรียนที่ร่วมทำการแสดงชุด “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” ในโอกาสที่มาดูแลการฝึกซ้อมการแสดง ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยการแสดงชุดดังกล่าวเป็นการแสดงของเด็กพิการทุกประเภทจากโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ รวม 15 แห่ง ซึ่งจะทำการแสดงในพิธีเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในโอกาสนี้ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมการแสดง และกล่าวชื่นชมคณะคุณครูผู้ควบคุมการแสดงรวมถึงนักเรียนที่ทำการแสดงทุกคน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกล่าวขอบคุณทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมสถานที่รองรับการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้อำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวทีได้ใช้สถานที่จัดการฝึกซ้อมชุดการแสดงในระหว่างวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ก่อนไปทำการฝึกซ้อมใหญ่ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ณอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.