คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมด้วยนางศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรม IL (Independent Living) นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยคณะนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 18 คน ได้ร่วมการแสดงชุด “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” องค์ที่ 2 “ยิ้มสู้สู่แสงสว่าง” ซึ่งทำการแสดงในช่วงพิธีเปิดงาน โอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จัดแสดงผลงานของบุคลากรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนของศูนย์ต่างๆภายใต้สังกัดของมูลนิธิฯ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.