คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคาร 5 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในกิจกรรมจัดให้มีการประดิษบ์กระทงร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน การประกวดกระทงสวยงาม การแสดงดนตรีของวงดนตรีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และกิจกรรมตักไข่ลุ้นรางวัล

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.