คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566


คณะติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับนางสาวอภิษฎา ทองสอาด อาจารย์ประจำสถาบันอาศรมศิลป์พร้อมคณะติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ จำนวน ๓ ชุดการเรียนรู้ โอกาสเดียวกันนี้ คณะติดตามได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆของโรงเรียน

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.