คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


โครงการทัศนศึกษา " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2562


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้ชุมชนวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์สู่ยุคปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง พร้อมกิจกรรมล่องเรือ นั่งช้าง นั่งรถม้าลำปาง และชมทัศนียภาพภายในสวนไทย พัทยา ซึ่งโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้ แหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.