คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


“เด็กดีศรีโรงเรียน”

วันที่ 14 มีนาคม 2562


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โครงการธนชาติ ริเริ่ม......เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย เด็กชายณัฏฐ์ อัศวพัฒนากูล และเด็กหญิงชนกนันท์ สิทธิศร โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการแข่งขัน " อ่าน ฟัง เสียง ประเภทเยาวชนผู้บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  " เด็กชายตรัณ ฟูสิริพงศ์ และเด็กหญิงสุชานาฎ งามสง่า รับรางวัลชมเชย สำหรับการแข่งขัน " อ่าน ฟัง เสียง ประเภทเยาวชนผู้บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  " ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี นางสาวนนทิยา ปาสาเน เป็นครูผู้ฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ

 

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.