คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ศุนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้พิการทางการเห็นชาย เข้าเรียน

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563


นวดแผนโบราณ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้พิการทางการเห็นชาย อายุ 15ปีขี้นไปทั้งประจำและไปกลับ เข้าเรียนในหลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 255 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดแผนไทยหลักสูตรเพื่อคนตาบอด 1500 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 โดยสัมภาษณ์เข้าเรียนและพร้อมเข้าหอพัก ติดต่อสมัครได้ที่เบอร์ 02-5837327 02-5832533 ทุกวันในเวลาราชการ

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.