คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566


รูปนักเรียนศูนย์

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเปิดรับนักเรียนของศูนย์ประจำปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันจันทร์ 22 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.