คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


Dell Corporation (Thailand) Co.,Ltd. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 มีนาคม 2564


ภาพถ่ายรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่  26   มีนาคม  2564 คุณนพดล  ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการ Dell Corporation (Thailand) Co.,Ltd  มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด โดยมีคุณอภิรมย์ น้อยอ่ำ ประธาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ฯ และพาคณะทำงานเยี่ยมชมการดำเนินงาน

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.