คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังมอบเงินสนับสนุนฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2564


ภาพถ่ายรับมอบเงินสนับสนุนฯ)

วันที่   8   มีนาคม  2564   คุณสุรเดช  ตรงศิริวิบูลย์     ผู้อำนวยการ   สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง ScanSnap SV600 จำนวน 2 เครื่อง  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI 500 วัตต์   รุ่น  WP-505R   จำนวน  1  เครื่อง  และจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น  116  ชุด โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.