คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องกรองน้ำ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564


รับมอบเครื่องกรองน้ำ

เมื่อวันที่  15   มีนาคม  2564  บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องกรองน้ำ รุ่น “ปันน้ำใสจากใจเซฟ”    จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,900.00 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน 11,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยบริษัทฯ ติดตั้งที่ศูนย์ฯ 1 เครื่อง  ติดตั้งที่บ้านพักผู้อำนวยการ 1 เครื่อง โดยมีผู้อำนวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.