คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ และพิมพ์หนังสือเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2566


ผู้อำนวยการ รับมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ

             วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  นำโดยคุณปรีชาพล ดุลนีย์ และเจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะมาบริจาค และเยี่ยมชมการจัดทำต้นฉบับหนังสือเรียนอักษรเบรลล์  โดยมี   คุณชนิดาภา   เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชม                   

             เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้ความสนใจ และเป็นจิตอาสารับหนังสือเรียนกลับไปช่วยพิมพ์ สำหรับให้ผู้พิการทางการเห็นใช้เรียน จำนวน 10 วิชา  

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.