คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ข่าวสาร


โรงแรมแมนดาริน มอบเงินบริจาคและเยี่ยมชมการผลิตสื่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566


รูปรับมอบเงินบริจาค

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  คุณกษิดิส พบสุข (ผู้จัดการทั่วไป)

คุณสิริกุลไกรบุญ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) คุณอิสสรา สดศรี (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)

โรงแรมแมนดาริน มอบเงินบริจาคและเยี่ยมชมการผลิตสื่อ โดยมีคุณชนิดาภา  เพ็ชรรักษ์

ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และพาเยี่ยมชมการผลิตสื่อ

#สนับสนุนการผลิตสื่อให้ผู้พิการทางการเห็น

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.