คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


กล้าที่จะก้าว

วันที่ 6 กันยายน 2563


เริ่มการศึกษา 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
บาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ประธานพิธีมิสซา
เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่เราทุกคนได้รับพรพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในสถานที่แห่งนี้ และความสงบสุขของทุกคน
 
โครงการพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว งานฟื้นฟูสายตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) งบประมาณสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ. นครปฐม

 

​​วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563

การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุด Big C อ้อมใหญ่ , วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) โครงการพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว งานฟื้นฟูสายตา

 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
 
วันนี้ได้รับเกียรติจากนักกิจกรรมบำบัด วิทยากรพี่อุ๋ม วิทยากรพี่สมชาย จากงานกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
มาสอนให้ผู้พิการทางการเห็น ได้เรียนรู้ในเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกการทำอาหาร ฝึกทำน้ำพั้นซ์ และได้ดูการทรงตัว การประเมินร่างกายของผู้พิการทางการเห็น

 

 

วันที่ 2 กันยายน 2563

พระพรแห่งการเยี่ยมเยียนพร้อมกับพรแห่งการเริ่มต้นปี 2563 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มาเยี่ยมเยียน ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ในบรรยากาศแบบครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขความยินดี ที่ผู้แทนของพระมารดา ได้มาอยู่ท่ามกลางเรา ในเทศกาลพิเศษที่มีความหมายในวันนี้

 
 
 
 
 
 

 

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.