คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


สื่อภาพนูน

สื่อภาพนูน

ผลิตภัณฑ์ : สื่อภาพนูน

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สื่อภาพนูน (Tactile Texture) คือสิ่งที่มีลักษณะนูนและมีพื้นผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากเเนวระนาบสื่อภาพนูนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในเรื่องที่เราต้องการให้คนที่มีนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้รับรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง และขอบเขต สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการพัฒนาสื่อภาพนูนสำหรับ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จึงเป็นการขจัดอุปสรรคให้มีโอกาสได้สัมผัสสื่อภาพนูนเพื่อให้มีมโนภาพเกิดขึ้นขณะที่ได้สัมผัสแล้วนำไปประกอบการสร้างจินตนาการต่อไปอย่างมีหลักการและสื่อภาพนูนช่วยเสริมให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับนักเรียนปกติ 


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.