คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


ลูกคิดจินตคณิต

ลูกคิดจินตคณิต

ผลิตภัณฑ์ : ลูกคิดจินตคณิต

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

    " ลูกคิดกับการสอนคณิตศาสตร์ " จินตคณิตโดยลูกคิด คือ การใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ โดยจุดประสงค์หลักไม่ได้ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง แต่เป็นวิธีการเรียนที่ใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งผลพลอยได้จากการเรียน คือ การเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข เนื่องจากลูกคิดแต่ละแกนจะแทนค่าประจำหลักในแต่ละหลักการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำทั้งการบวก ลบ คูณ หาร และนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกโดยใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือเป็นสื่อในการเรียนการสอนผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้นนักเรียนจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมากจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพจากการฝึกฝน ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งที่ใช้ในการเรียนจินตคณิตจะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ทำให้นักเรียนที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดีขึ้นในทุกวิชา 

หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.