คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลิตภัณฑ์ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

    การเรียนการสอนว่ายน้ำในระดับประถมศึกษา โดยเห็นความสำคัญของการว่ายน้ำและการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในน้ำ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย โดยมีการเน้นทักษะกีฬาว่ายน้ำเข้าช่วยในการเรียนนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำ การเคลื่อนที่ในน้ำและใต้น้ำ การกระโดดน้ำ การว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากบและการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักการเอาตัวรอดจากการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     1. มีความรู้และความเข้าใจ ในทักษะการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง 

     2. มีความรู้และความเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำ 

     3. มีความรู้และความเข้าใจในทักษะเบื้องต้นของการลอยตัวในน้ำและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

     4. มีความรู้และความเข้าใจใน การเคลื่อนที่บนผิวน้ำ , ใต้น้ำ จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

     5. มีความรู้และความเข้าใจในการกระโดดน้ำและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

     6. มีความรู้และความเข้าใจในการว่ายท่าฟรีสไตล์ และท่ากบ จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

     7. มีความรู้และความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำได้ จนสามารถช่วยชีวิตคนอื่นรวมทั้งตัวเองได้อย่างปลอดภัย


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.