คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


กิจกรรมการปั้น เสริมสร้างจินตนาการ

กิจกรรมการปั้น เสริมสร้างจินตนาการ

ผลิตภัณฑ์ : กิจกรรมการปั้น เสริมสร้างจินตนาการ

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

      “ศิลปะการปั้น” เป็นการส่งเสริมพัฒนาการในด้าน “มิติสัมพันธ์” และกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กเป็นอย่างดี เช่น มีการหยิบจับได้คล่อง เขียนหนังสือได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนั้น มีความสำคัญกับเด็กมาก เห็นได้จากผลการศึกษาของ “เพียเจท์” นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก พบว่า ความสามารถในการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กเกี่ยวโยงกับพื้นฐานและประสบการณ์ด้านกล้ามเนื้อเด็กจะไม่สามารถพัฒนาทางภาษาได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงทางด้านประสบการณ์ออกกำลังกายและการหยิบจับสิ่งของรอบ ๆ ตัว เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากการที่ได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า      การปั้นช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และนิ้วมือ ในการนวด คลึง และปั้น ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของอารมณ์ งานปั้นแป้งโดว์จะช่วยฝึกสมาธิทำให้เด็กซนสามารถนั่งและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยในเรื่องของมิติสัมพันธ์ ทำให้เด็กสามารถมองภาพที่เป็น 3 มิติ ได้ดีขึ้นประโยชน์ของการปั้น

       1. พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วมือในการนวด คลึง และปั้น

       2. พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ แขนหยิบจับเล่น

       3. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ สอดคล้องระหว่างตากับมือ ระหว่างที่ปั้น

       4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง

       5. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ

       6. ฝึกสมาธิทำให้เด็กจดจ่อกับงานที่ทำได้นานมากขึ้น

       7. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรม

       8. เสริมสร้างความภูมิใจในตัวเอง พึงพอใจในผลงานของตน

       9. พัฒนาการทางด้านสังคม โดยเด็กสามารถเล่นร่วมกับเพื่อน พี่น้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่ได้


 


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.