คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "กีฬาโกลบอล"

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "กีฬาโกลบอล"

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

      โกลบอล (Goalball) เป็นกีฬาสำหรับคนพิการทางตา ตาบอด เริ่มมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โกลบอลเป็นการเล่นระหว่างทีม 2 ทีม โดยผู้เล่นในสนามทีมละ 3 คน และแต่ละทีมมีผู้เล่นสำรองได้สูงสุดอีก 3 คน โดยเล่นอยู่ในพื้นที่สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 18 เมตร และกว้าง 9 เมตร ซึ่งมีเส้นกลางแบ่งสนามออกเป็นสองส่วน ประตูกว้าง 9 เมตร และสูง 1.30 เมตร อยู่ท้ายสนามทั้งสองฝั่งนักกีฬาทุกคนในสนามจะต้องปิดตาโดยอุปกรณ์บังตา วัตถุประสงค์ของการเล่น คือ แต่ละทีมกลิ้งลูกบอลที่มีกระดิ่งอยู่ภายในให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องคาดการณ์และต้องพยายามป้องกันประตูของตนเองไม่ให้บอลเข้าประตูสลับกันรุกและรับภายในสองครึ่งเวลา แบ่งเป็นครึ่งเวลาละ 10 นาที และพัก 5 นาที ผู้เล่นสามารถโยนลูกบอลติดต่อกันได้ 2 ครั้งเท่านั้นและการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยมิได้ตั้งใจหรืออุบัติเหตุจะไม่ถือว่าได้ประตูจากการโยน เป็นต้น นอกจากนั้น การส่งเสียงรบกวนของฝ่ายรุกหรือสมาชิกทีมในขณะโยนลูกบอลต่อการป้องกันประตูของฝ่ายรับจะต้องถูกลงโทษ


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.