คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ > ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์


หลักสูตรการฝึกทักษะ O&M

หลักสูตรการฝึกทักษะ O&M

ผลิตภัณฑ์ : หลักสูตรการฝึกทักษะ O&M

ราคา : - บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

       “ O&M ” ย่อมาจาก Orientation and Mobility คือ การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็นวิชาที่พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง และการใช้ประสาทสัมผัสที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่ สายตาบางส่วน การฟังเสียง การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส ประสบการณ์เดิม รวมถึงวิธีการสอนทักษะการสำรวจ และรับรู้สิ่งแวดล้อม โดยการใช้ไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามต้องการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และสง่างาม โดยวิชา Orientation and Mobility เป็นการฝึกปฏิบัติทักษะทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 


หน่วยงาน : โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แกลลอรี่


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.