คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ผลิตภัณฑ์


หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

ผลิตภัณฑ์ : หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ศูนย์ฯ  ผลิตหนังสือทุกประเภท เป็นอักษรเบรลล์ สำหรับให้บริการผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ   พร้อมทั้งรับผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ทุกประเภทให้กับหน่วยงาน หรือผู้สนใจทั่วไป สำหรับนำไปแจกจ่ายให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9625818, 02-5836518 กด 0 หรือ 13


หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.