คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ข่าวสาร

ข่าวสารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวและพี่เลี้ยง

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...ขอให้เสนอราคาโต๊ะเก้าอี้เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ แบบพับเก็บได้...รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 


ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 

          ...


ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 


ประกาศรับสมัครแม่ครัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ด้วยโรงเรียนสอ...


เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอนผู้สมัครครู

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตามที่โรงเรียนสอนคน...
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมอำลาในโอกาสจบการศึกษา

วันที่ 10 เมษายน 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 เมษายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การ...


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิ...ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 22 มกราคม 2564

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรี...


บริษัท เอจี เพสท์ คอนโทรล จำกัด ให้การสนับสนุนพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อ covid-19

วันที่ 1 มกราคม 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบคุณบริษัท​ เอ จี เพสท์ คอนโทรล จำกัด


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประ...


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้...


ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้...
รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูศิลปะ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขยายเวลารับสมัครครูศิลปะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนั


ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ

วันที่ 23 กันยายน 2563

ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งครูเสริมวิชาการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูเสริมวิชาการ

 

ขอให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวในวันและเวลาตามประกาศ
รับสมัครครูเสริมวิชาการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ...

รูปภาพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมนำเสนอแผนจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระหว่างรอเปิดภาคเรียน วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2...


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

กิจกรรมวิชาการ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการ<...


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำคณะผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำคณะผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน


รูปภาพ

วันที่ 21 มกราคม 2563

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563รูปภาพ

วันที่ 21 มกราคม 2563

ทันตแพทย์หญิง ปิ่นขวัญ ปัดไธสง ผู้วิจัย "เรื่องประสิทธิภาพของการให้ทันตสุขศึกษาด้วยสื่ออักษรเบรลล์ ประกอบภาพนูน และไฟล์เสียงในกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น ระดับนักเรียนประถมศึกษา...


รูปภาพธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

วันที่ 14 มกราคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา


รูปภาพสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท


รูปภาพนักเรียนร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์”

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์”


รูปภาพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 การประปานครหลวง "จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"


รูปภาพนักเรียนรับความรู้เรื่องสิว

วันที่ 10 มกราคม 2563

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 จำนวน 15 คน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง “สิว” วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมกราคม ...กิจกรรมจิตอาสานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นายกรัฐมนตรีและภริยา นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขต...


รูปภาพ

วันที่ 31 มีนาคม 2562

    เข้าร่วมการจัดโครงการ "นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...


รูปภาพ

วันที่ 30 มีนาคม 2562

ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) มีครูอาสาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน และมีนักเรียนผู้มี...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 14 มีนาคม 2562

โครงการธนชาติ ริเริ่ม......เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย เด็กชายณ...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 10 มีนาคม 2562

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้ชุมชนวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยจากประวัติศา...


รูปภาพ เป็นรูปผู้อำนวยการโรงเรียนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีควา...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย ห้องประชุมโรสมัวส์

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

งานอนามัยโรงเรียนเป็นการให้บริการดูและด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคติดต่อที่สำคัญโรคประจ...


รูปภาพเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายใส่ชุดนักเรียนกำลังนั่งอ่านหนังสือภาษาอักฤษ A-Z

วันที่ 14 กันยายน 2561

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรม...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังนั่งอ่านหนังสือที่เป็นอักษรเบรลล์

วันที่ 4 กันยายน 2561

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำน...


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.