คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยโรงเรียนสอ...รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยโรง...ประกาศผลการรับสมัครครู

วันที่ 10 มกราคม 2567
การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2566

งานแนะแนว กลุ่มงานฝ่ายวิชาการโรงเร...

ประกาศผลการคัดเลือกครูแนะแนว

ประกาศผลการคัดเลือกครูแนะแนว

วันที่ 13 กันยายน 2566

ตามที่โรงเรียน...

ประกาศผลการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ตามที่โรงเรียน...
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์สื่อกระจายเสียง สำหรับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 91 พรรษา

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566

นักเรียนและนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาลประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์และครูแนะแนว

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566

ตามที่โรงเรียน...


สมาคมภริยาทหารเรือมอบเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม School Tour “พัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” โดย สสส.

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า Mono Rail (ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง)

โครงการ Blind Brilliance Chess Academy สอนการเล่นหมากรุก

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถประทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2566

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเล่านิทานและมอบหนังสือนิทานลมหายใจ โดยทีมงาน NoseStory

ประกาศผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครครูภาษาอังกฤษ

บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด AI for Accessibility Hackathon 2023

คณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพัก

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 


รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมและประเมินทักษะการใช้อักษรเบรลล์บุคลากร

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่หอพัก (หัวหน้างานเจ้าหน้าที่หอพัก)

ขยายเวลารับสมัครบุคลากรและเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่เสริมวิชาการ

ขยายเวลารับสมัครครูภาษาอังกฤษ

ขยายเวลารับสมัครครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 19 เมษายน 2566

ด้วยโรงเรียนสอนค...


ขยายเวลารับสมัครครูแนะแนว

ขยายเวลารับสมัครพี่เลี้ยง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดโครงการสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินคัดกรองนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 256

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 แสดงกิจกรรมอำลาเนื่องในโอกาสจบการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้แบบสามมิติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ทัศนศึกษาสวนสยาม

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การด...


รับสมัครครูแนะแนว

รับสมัครครูแนะแนว

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การด...


รับสมัครพี่เลี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 29 มีนาคม 2566

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การด...


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยขบวนรถไฟ KiHa 183

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเรื่อง “การพิจารณาภาวะความพิการ และ แนวทางการจัดชั้นเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยครู

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมการอบรม workshop Jazz Education ครั้งที่ 20

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565

คณะครูห้องเรียนโปรแกรม IL โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

กิจกรรมตลาดนัดวันพุธ

กิจกรรมตลาดนัดวันพุธ

วันที่ 4 มีนาคม 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง

รับสมัครเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ประจำปี 2566” ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้รับเชิญจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านศรีสังวาลย์ : โรงเรียนสร้างสรรค์

นักเรียนระดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้ารับการทดสอบประเมินทักษะการอ่าน (Reading Test)

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้ารับการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2565

Aon Asian Team ทำกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของตามโครงการ

อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ ครั้งที่ 27

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครพี่เลี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 6 มกราคม 2566


รับสมัครเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานฝ่ายการศึกษา

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทย

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ตามท...


เลื่อนประกาศผลการคัดเลือก

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

การอบรมการใช้งาน Application ช่วยการดำรงชีวิตประจำวันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

วันวิชาการ ประจำปี 2565

วันวิชาการ ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2565


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยแม่ครัว

ประกาศผลการคัดเลือกแม่ครัว

วันที่ 29 กันยายน 2565

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรียนส...


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรีย

เลื่อนประกาศผลคัดเลือกครูภาษาไทย

เลื่อนประกาศผลคัดเลือกครูภาษาไทย

วันที่ 18 กันยายน 2565

ตามที่โรงเรียน...


กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล

กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล

วันที่ 4 กันยายน 2565


รฟท. นำนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทัศนศึกษาทางรถไฟสายประวัติศาสตร์กาญจนบุรี

รับสมัครครูสอนภาษาไทย

รับสมัครครูสอนภาษาไทย

วันที่ 2 กันยายน 2565

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแ...

สวัสดีวันเปิดเทอม 17 พ.ค. 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 


ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัครครูการศึกษาพิเศษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

             &n...


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

        ประกาศรับสมัครครูศิลปะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ด้วยโรงเรียนสอ...


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...


รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัวและพี่เลี้ยง

วันที่ 10 กันยายน 2564

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้...ขอให้เสนอราคาโต๊ะเก้าอี้เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ แบบพับเก็บได้...รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 


ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษาฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 

          ...


ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 


ประกาศรับสมัครแม่ครัว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ด้วยโรงเรียนสอ...


เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบการสอนผู้สมัครครู

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตามที่โรงเรียนสอนคน...
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมอำลาในโอกาสจบการศึกษา

วันที่ 10 เมษายน 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 เมษายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การ...


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดกิ...ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 22 มกราคม 2564

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในโรงเรี...


บริษัท เอจี เพสท์ คอนโทรล จำกัด ให้การสนับสนุนพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อ covid-19

วันที่ 1 มกราคม 2564

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขอขอบคุณบริษัท​ เอ จี เพสท์ คอนโทรล จำกัด


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ได้ประ...


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้...


ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้...
รับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูศิลปะ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ตามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขยายเวลารับสมัครครูศิลปะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครพนั


ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ

วันที่ 23 กันยายน 2563

ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งครูเสริมวิชาการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูเสริมวิชาการ

 

ขอให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวในวันและเวลาตามประกาศ
รับสมัครครูเสริมวิชาการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ...

รูปภาพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมนำเสนอแผนจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระหว่างรอเปิดภาคเรียน วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2...


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

กิจกรรมวิชาการ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการ<...


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 19-20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 


รูปภาพ

วันที่ 14 เมษายน 2563

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำคณะผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำคณะผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน


รูปภาพ

วันที่ 21 มกราคม 2563

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563รูปภาพ

วันที่ 21 มกราคม 2563

ทันตแพทย์หญิง ปิ่นขวัญ ปัดไธสง ผู้วิจัย "เรื่องประสิทธิภาพของการให้ทันตสุขศึกษาด้วยสื่ออักษรเบรลล์ ประกอบภาพนูน และไฟล์เสียงในกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น ระดับนักเรียนประถมศึกษา...


รูปภาพธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

วันที่ 14 มกราคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา


รูปภาพสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท


รูปภาพนักเรียนร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์”

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์”


รูปภาพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 การประปานครหลวง "จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"


รูปภาพนักเรียนรับความรู้เรื่องสิว

วันที่ 10 มกราคม 2563

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 จำนวน 15 คน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง “สิว” วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมกราคม ...กิจกรรมจิตอาสานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

นายกรัฐมนตรีและภริยา นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขต...


รูปภาพ

วันที่ 31 มีนาคม 2562

    เข้าร่วมการจัดโครงการ "นิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษสู่ชมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...


รูปภาพ

วันที่ 30 มีนาคม 2562

ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) มีครูอาสาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน และมีนักเรียนผู้มี...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 14 มีนาคม 2562

โครงการธนชาติ ริเริ่ม......เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย เด็กชายณ...


ภาพหมู่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 10 มีนาคม 2562

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ " สวนไทย พัทยา " จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้ความรู้ชุมชนวิถีไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยจากประวัติศา...


รูปภาพ เป็นรูปผู้อำนวยการโรงเรียนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็ก และเยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอนให้มีควา...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย ห้องประชุมโรสมัวส์

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

มารยาทไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังเข้ารับการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาล

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

งานอนามัยโรงเรียนเป็นการให้บริการดูและด้านสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคติดต่อที่สำคัญโรคประจ...


รูปภาพเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายใส่ชุดนักเรียนกำลังนั่งอ่านหนังสือภาษาอักฤษ A-Z

วันที่ 14 กันยายน 2561

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรม...


รูปภาพ เป็นรูปนักเรียนผู้ชายกำลังนั่งอ่านหนังสือที่เป็นอักษรเบรลล์

วันที่ 4 กันยายน 2561

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำน...


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.