คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ข่าวสาร
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดภาพถ่ายส่งมอบหนังสือ

หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์

วันที่ 11 มีนาคม 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปล...


ภาพถ่ายรับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

ภาพถ่ายรับมอบอุปกรณ์

รับมอบอุปกรณ์ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่  ...


รับมอบหนังสือต้นฉบับ

อาสาสมัคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มจิตอาสาเพื่อคนตาบอด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ จำนวน  30 เรื่อ...


อักษรเบรลล์ในหน้าหนังสือเดินทาง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

          คุณจาตุรนต์  ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล และ


ผอ. พาอาสาสมัครเยี่ยมชมการผลิต

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

กลุ่มจิตอาสา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  จัดโครงการ "คน กฟผ. เสียงและการคีย์มีคุณค่าอาสาเพื่อคนตาบอด" โดยจัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ สำหรับมอบให้ศูนย์ฯ  ดำเนินการผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์  ไว้บริการผู้พิการทางสายตา  จำนวน  30 เรื่อง  โดยมีผู้อำน...


ผอ. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริจาค

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  KSP Bike Club ดำเนินกิจกรรมโครงการ  "KSP Bike-Ride for Charity 2018" มอบเงินบริจาคให้ศูนย์ฯ   จำนวน 10,000.00 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์  เรื่อง "99 พระบราราโชวาท"  &nbs...


คุณ Tipwan Lekky และคณะ ส่งมอบเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง

วันที่ 4 กันยายน 2561

คุณ Tipwan   Lekky   คุณยุพิน  อัจฉยานนท์กิจ และคณะ  บริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า  และอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง สำหรับให้ศูนย์ฯ ใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง เป็นเ...


บริจาคเงินและปฏิทินเก่า

วันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัทยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด และเพื่อนพนักงาน  บริจาคเงิน และปฏิทินเก่า


อาสาสมัคร บันทึกเสียง

วันที่ 4 กันยายน 2561

อาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ  เปิดรับอาสาสมัครบันทึกเสียง สำหรับผลิตสื่อหนังสือเสียงบริการแก่ผู้พิการทางสายตา  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น. 


บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และมหาวิทยาลัยฯ  บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.