คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด > ผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปปกศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Educational Technology for the Blind Center

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

การบริการ


การให้บริการสื่อของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด สามารถทำได้ 2 วิธี

  • สมาชิกสามารถมาใช้บริการด้วยตนเอง สมาชิกสามารถมาอ่านหนังสือได้ที่ศูนย์ฯ ซึ่งมีบริเวณภายในอาคารและรอบๆ อาคาร ซุ้มไม้หอมและร่มไม้ สำหรับให้สมาชิกมานั่งอ่าน
  • สมาชิกสามารถโทรศัพท์เข้ามาขอใช้บริการ ศูนย์ฯ มีบรรณารักษ์ไว้คอยแนะนำหนังสือใหม่ๆ ที่ศูนย์ฯ ผลิต และมีบริการจัดส่งสื่อทุกประเภทให้ถึงบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันศูนย์ฯ มีสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ 1,576 เรื่องและสื่อหนังสือเสียง 4,651 เรื่อง โดยในแต่ละเดือนจะมีหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียงออกใหม่เป็นประจำทุกเดือน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


สื่อสำหรับผู้พิการทางการเห็น

ราคา : สอบถามเพิ่มเติม บาท

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


QR Code
ผลิตภัณฑ์ :

QR Code

ราคา : สอบถาม บาท

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


ปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


หนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


นิตยสารอักษรเบรลล์

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.