คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ศูนย์ต่าง ๆ > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน > ผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปปกศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Vocational Training Center for the Blind Women at Sampran

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

การบริการ


บริการ


นวดแผนไทย

บริการนวดแผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป

 • ห้องแอร์ 1 ชั่วโมง    ค่าบริการ 160 บาท
 • ห้องพัดลม 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 140 บาท
 • บริการนวดฝ่าเท้า 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 160 บาท 

เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. หยุดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

บริการที่ให้แก่นักศึกษาในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


 • อาหารและที่พักสำหรับนักเรียนและหมอนวด (ทุกคนอยู่ประจำ)
 • อาหารสำหรับนักเรียนไป – กลับ

 

หลักสูตรการฝึกอบรม


 • การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
 • การฝึกความสามารถด้านพื้นฐาน เช่น การเรียนอักษรเบรลล์ การเรียนไม้เท้าขาว (O&M) การเรียนงานคหกรรม
 • วิชาชีพ ได้แก่ ทอพรม ถักโครเชต์ นิตติ้ง งานจักสาน เมคราเม่ย์ ร้อยลูกปัด และการนวดแผนไทย จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการนวด การประดิษฐ์ของชำร่วย ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • วิชาสายสามัญ  จัดการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.สามพราน จ.นครปฐม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วิชาชีพเสริม เช่น ดนตรีสากล ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ

 

ช่วงระยะเวลาเรียน 2 ปี


 • ปีที่ 1 จากเดือนพฤษภาคม – มีนาคม
 • หลักสูตรพื้นฐาน
 • ปีที่ 2 จากเดือน เมษายน – มีนาคม
 • การฝึกความชำนาญด้านอาชีพ
 • การนวดแผนไทย

 

การรับสมัคร


 • เสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าฝึกอบรม​

  เปิดรับสมัครสตรีผู้พิการทางการเห็น ในเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคมของทุกปีและเริ่มเปิดภาคเรียนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี

 

หลักฐานการรับสมัคร


 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 โหล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคนพิการ 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • เป็นสตรีตาบอดอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
 • ไม่พิการซ้ำซ้อน
 • ไม่มีโรคติดต่อ
 • มีผู้ปกครองรับรอง

 

บริการเสริม


 • กีฬา (ฝึกโกลบอล กรีฑา)
 • ศาลาสุขสัมผัส
 • สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


ผ้าคลุมไหล่
ผลิตภัณฑ์ :

ผ้าคลุมไหล่

ราคา : 700 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


ผ้าคลุมไหล่
ผลิตภัณฑ์ :

ผ้าคลุมไหล่

ราคา : 1,500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


หมวก
ผลิตภัณฑ์ :

หมวก

ราคา : 300 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


ผ้าคลุมไหล่
ผลิตภัณฑ์ :

ผ้าคลุมไหล่

ราคา : 700 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


ผ้าพันคอ
ผลิตภัณฑ์ :

ผ้าพันคอ

ราคา : 250 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


ผ้าคลุมไหล่
ผลิตภัณฑ์ :

ผ้าคลุมไหล่

ราคา : 1,500 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


งานร้อยลูกปัดกล่องใส่กระดาษทิชชู

ราคา : 350.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


งานร้อยลูกปัดกล่องใส่กระดาษทิชชู

ราคา : 100.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


งานร้อยลูกปัดพวงกุญแจ

ราคา : 120.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


งานร้อยลูกปัดอะคริลิกตัวแมว

ราคา : 200.00 บาท

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน


เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.