คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมในวันคนพิการแห่งชาติ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมในวันคนพิการแห่งชาติ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563) : บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (สุกี้ตี๋น้อย) จัดกิจกรรมในวันคนพิการแห่งชาติ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจากยอดขายสุกี้ และเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกสาขา มอบให้แก่มูลนิธิฯต่างๆ  ซึ่งสาขาสวนเพลินมาร์เก็ต พระราม 4 มอบรายได้ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตั้งกล่องรับบริจาคยอดขายดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.