คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ห้างหุ้นส่วนสามัญ เยาวรัตน์ สัจจพันธุ์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 7 มกราคม 2562


ห้างหุ้นส่วนสามัญ เยาวรัตน์ สัจจพันธุ์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เยาวรัตน์ สัจจพันธุ์ และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

( วันนี้ 3 มกราคม 2562) : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เยาวรัตน์ สัจจพันธุ์  นำคณะโดยคุณเยาวรัตน์ สัจจพันธุ์  และคณะเพื่อนๆ ได้มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีนางรสพร  นิวาตวงศ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.