คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564


ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  85,200.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์  ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.