คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ มอบนิตยสารเพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564


คณะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ มอบนิตยสารเพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564) : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดย คุณพรชัย เกตุจินากูล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคุณศิริรัตน์ จันทรพิศุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมคณะ มอบนิตยสารเพื่อใช้สำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.