คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นิทรรศการภายถ่าย ความทรงจำดำขาว ของนันทวัฒน์ ขยายเวลางานนิทรรศการภาพถ่าย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


นิทรรศการภายถ่าย ความทรงจำดำขาว ของนันทวัฒน์ ขยายเวลางานนิทรรศการภาพถ่าย

นิทรรศการภายถ่าย ความทรงจำดำขาว ของนันทวัฒน์ ขยายเวลางานนิทรรศการภาพถ่าย จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องแกลลอรี่ ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง

ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ

วลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

 

รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือ มอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แกลลอรี่


ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.