คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประธานฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร ไหว้สักการะรูปของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564


ประธานฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร ไหว้สักการะรูปของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ประธานฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นำผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่คือ คุณศิริพร ตันทโอภาส ตำแหน่งผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร ไหว้สักการะรูปของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย เพื่อเป็นศิริมงคล และกำลังใจในการทำงานเพื่อคนตาบอดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.