คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


นายอำนวย นพคุณ และเพื่อน มอบข้าวสาร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 4 มกราคม 2565


นายอำนวย นพคุณ และเพื่อน มอบข้าวสาร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564) : นายอำนวย นพคุณ และเพื่อน มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 22 ถุง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวแสงหยก จันทร์มั่นคง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิฯ ให้กการต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.