คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 45 เพื่อมอบเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


คณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 45 เพื่อมอบเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565) : พันเอกกฤตวิทย์ วิยาภรณ์ ประธานนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 45 และคณะ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 45 เพื่อมอบเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000.00 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.