คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศ ขออนุญาตงดรับปฏิทินเก่าชั่วคราว

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


ประกาศ ขออนุญาตงดรับปฏิทินเก่าชั่วคราว

ประกาศมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เนื่องด้วยปฏิทินเก่าที่ได้รับการบริจาคมายังคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ขออนุญาตงดรับปฏิทินเก่าชั่วคราว จนกว่าจะทำสื่อให้แล้วเสร็จจากปฏิทินที่มีอยู่ ในกรณีมีความจำเป็นและต้องการปฏิทินเก่าอีก จะเรียนให้ทราบต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรของเราด้วยดีเสมอมา

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.