คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565


ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

-  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

-  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

-  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

-  ใบรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์)

 

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารมูลนิธิฯ อาคารสำนักบริหารมูลนิธิฯ (3)  ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ 2565  ถึง วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.2566

เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-354-8365-8

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ได้ที่ https://foundationblind-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fbtforms_blind_or_th/EedO4Rn4s3NIr5fra4kMi3EBew4MRlT7wQWsdF5DrJjQhQ?e=mVEhwe

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.