คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน และประเทศไทย มอบขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 27 มกราคม 2566


คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน และประเทศไทย มอบขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

(เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566) : คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร, คุณวรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี และคณะเพื่อนจากสหรัฐอเมริกา,เยอรมัน และประเทศไทย มอบขนม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นางศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบขนมดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.