คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่ 12 กันยายน 2566


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

(เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566) : คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบสมุดเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบของบริจาคดังกล่าว

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุน แก่มูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.