คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ตัวแทนจากผู้มีเมตตาจิต ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566


ตัวแทนจากผู้มีเมตตาจิต ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566) : ตัวแทนจากผู้มีเมตตาจิต ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาจิตให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิฯ และผู้พิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.