คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ทำกิจกรรมจิตอาสา และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ม...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564) : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรม “IND sharing happiness to the blind” หรือ “IND ปันสุข สู่น้องที่มองไม่เห็น” มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ทำกิจกรรมจิตอาสาทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์  และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และขนม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564) : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก”  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนสอนตาบอดกรุงเทพ ปีที่ 2 นำโดยท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหิรัญญา บุญจำรูญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และขนมโดนัท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  คณะกรรมการ ผู้บริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่ผู้พิการทางการเห็น และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุง

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโ...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564) : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางจารุณี เทียนประทีป หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่ผู้พิการทางการเห็น และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และคุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับ...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2564) : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดย คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นปีที่ 3  โดยมี คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.