คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูล...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักบริหารมูลนิธิฯ

วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะหรือสาขานิเทศศาสตร์ หรือคณะวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

อายุ ไม่เกิน 45 ปี

คุณสมบัติ
- มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการผลิตสื่อ หรือโฆษณาด้านการประชาสัมพันธ์
- มีความละเอียดรอบคอบ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องการเงิน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายในภายนอกองค์กร
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละเวลาเพื่อองค์กร มีจิตอาสา และมีใจรักงานบริการ

ประสบการณ์
- มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การคัดเลือก ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
- ใบรับรองการผ่านงาน
- Portfolio ผลงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารมูลนิธิฯ อาคารสำนักบริหารมูลนิธิฯ (3) ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. หรือ ทาง email : service@blind.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-354-8365-8

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://foundationblind-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fbtforms_blind_or_th/Ed-lGNFVF2hCph9WKpL6vbMBz7_koCA3vqCieRij2xzK0g?e=uCIPHE

2566  คณะโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ร่วมทำจิตอาสาเนื่องในวันพยาบาลสากล เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

2566 คณะโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ร่วมทำจิตอาสาเนื่องในวันพยาบาลสากล...

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

(เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน นำโดย พว.กิตติ์รวี สุภาวัฒน์ดิษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะ ร่วมทำจิตอาสาเนื่องในวันพยาบาลสากล โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับ

ตัวแทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มอบน้ำดื่ม น้ำวิตามิน กระเป๋าผ้า และร่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มอบน้ำดื่ม น้ำวิตามิน กระเป๋าผ้า และร่...

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

(เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) : ตัวแทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มอบน้ำดื่ม น้ำวิตามิน กระเป๋าผ้า และร่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “SUSCO MUSIC STATION CHARITY MUSIC“ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “SUSCO MUSIC STATION CHARITY...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

(เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566) : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “SUSCO MUSIC STATION CHARITY MUSIC“ โดยมีตัวแทนจากบริษัทฯ มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.