คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ท่านสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย...

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ท่านสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิฯ ได้ดังนี้

 

1. บริจาคเงิน ทำได้โดยโอนผ่านช่องทางออนไลน์หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ หากประสงค์บริจาคเงินโดยไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้) ด้วยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง

2. บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค โดยใช้บริการบริษัทขนส่งหรือนำส่งที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง (มูลนิธิฯจะจัดทำกล่องปันสุขส่งให้นักเรียนตาบอด และครอบครัว)

 

ขอขอบพระคุณท่านที่ร่วมบริจาค

คณะสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิ...

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564

(เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) : สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ นำโดย คุณนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำ ภาค ๑ พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี  ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนจากศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัช...

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

(เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) : ตัวแทนจากศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ ประโชติ เปล่งวิทยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 10 ลัง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค และมอบปฏิทิน...

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

(เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) : ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  85,200.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์  ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

123Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.