คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร

ข่าวสาร


ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

( วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ) ผู้อำนวยการ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง และคณะ ได้มามอบน้ำดื่ม PAPA จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษรีไซเคิล จำนวน 4 ลัง ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ  ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าว

COOLISM COMPANY ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอด ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

COOLISM COMPANY ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมา...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กรรมการผู้จัดการ COOLISM COMPANY  ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอดได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

( วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ) คุณปริญญ์ หมื่นสุขแสง กรรมการผู้จัดการ COOLISM COMPANY  ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการ COOL degree ฟังดีได้ดี 2018 ยิ่งฟังมาก ยิ่งทำได้มาก เพื่อหารายได้สมทบทุนการผลิตหนังสือเสียงเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนตาบอด ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทฯ ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ นางจรัสศรี  ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวข้างต้น

บริษัท เวิร์ลควานท์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม และทำกิจกรรมอาสาสมัคร กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท เวิร์ลควานท์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม และทำกิ...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้จัดการทั่วไป และคณะพนักงาน บริษัท เวิร์ลควานท์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม และทำกิจกรรมอาสาสมัคร กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

( วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ) : บริษัท เวิร์ลควานท์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม ผู้จัดการทั่วไป และคณะพนักงาน ได้เข้าเยี่ยมชม และทำกิจกรรมอาสาสมัคร กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

ภาพการมอบเงินบริจาค

ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจา...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รศ.วลัย ชวลิตธำรง ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

( เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2561 ) : รศ.วลัย ชวลิตธำรง ประธานกรรมการมูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง มอบเงินบริจาค 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ เงินบริจาคดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

‹ First96979899100

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.