คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


คณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค และทำกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

คณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค และ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566) : คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค และทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์จากกระดาษรีไซเคิล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และ คุณศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโปรแกรม IL ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิช...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566) : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โดย แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวแสงหยก จันทร์มั่นคง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ เข้ารับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงาน...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566) : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566) : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาหารแช่แข็ง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณจันทรา อินทรทูต รองประธานกรรมการฯ และ คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

1234Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.