คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


คณะบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโ...

วันที่ 13 กันยายน 2565

(เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565) : บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ตัวแทนครอบครัววงศ์พานิช มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนครอบครัววงศ์พานิช มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิช่วย...

วันที่ 13 กันยายน 2565

(เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565) : ตัวแทนครอบครัววงศ์พานิช มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “รถไฟไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบร...

วันที่ 7 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2565  การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “รถไฟไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”

 

นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นั่งรถไฟ สัมผัสธรรมชาติ เส้นทางกรุงเทพ - กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟ

 

โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ และคณะผู้บริหารจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ต้องการนำบริการของการรถไฟฯ เข้าไปมีส่วนช่วยดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการรถไฟได้อย่างเท่าเทียมกัน  ได้มีการพาน้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 117 คน นั่งรถไฟไปสัมผัสธรรมชาติและร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเส้นทางกรุงเทพ – กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด การปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะ ด้วยการเรียนรู้นอกสถานที่

 

เริ่มต้นจากการพาน้องๆ เยี่ยมชมสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) แลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราววิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และสะพานสกายวอล์ก ริมแม่น้ำแควใหญ่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี

คณะสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มู...

วันที่ 7 กันยายน 2565

(เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565) : สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดย นายนิธิธร สุขมนัส นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย พร้อมคณะ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

1234Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.