คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก > ข่าวสาร > ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

ข่าวสาร


คณะตัวแทน คุณวัลลิภา มาลีนนท์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะตัวแทน คุณวัลลิภา มาลีนนท์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่มูลนิธิช...

วันที่ 29 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564) : คณะตัวแทน คุณวัลลิภา มาลีนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3) มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

คณะชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมบริจาคเงิน และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมบริจาคเงิน และปฏิทินตั้งโ...

วันที่ 24 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง  นำโดย คุณจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธิการและผังเมือง และคณะ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ รับมอบเงินบริจาค และสิ่งของดังกล่าว

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ทำกิจกรรมจิตอาสา และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ม...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564) : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรม “IND sharing happiness to the blind” หรือ “IND ปันสุข สู่น้องที่มองไม่เห็น” มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ทำกิจกรรมจิตอาสาทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์  และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก” มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และขนม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก...

วันที่ 9 เมษายน 2564

(เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564) : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลคนรักษ์โลก”  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนสอนตาบอดกรุงเทพ ปีที่ 2 นำโดยท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหิรัญญา บุญจำรูญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และขนมโดนัท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  คณะกรรมการ ผู้บริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

1234Last ›

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ระหว่างวงกลม ส่วนบนเป็นชื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตัวหนังสือสีดำ บนพื้นขาว ส่วนล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ เขียนว่า FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND under the Royal patronage of H.M. the Qu

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71
โทรสาร : 0-2354-8369
อีเมล : service@blind.or.th

Copyright © 2018 www.blind.or.th All right reserved.